top of page

In de gemeente en de politiek gebeurt veel, vaak zonder dat u het in de gaten heeft. Hieronder vindt u de laatste nieuwtje over onze partij, de politiek en wat er verder speelt in ons dorp.

  • Foto van schrijverLokaal Landsmeer

LANDSMEERSE COALITIE PRESENTEERT BEGROTING MET AMBITIE

De nieuwe coalitie van Lokaal Landsmeer, Groen Links Landsmeer, Positief Landsmeer en CDA Landsmeer heeft een ambitieuze begroting voor 2023 neergelegd. In de raadsvergadering van 10 november 2022 is hierover met de andere politieke partijen goed inhoudelijk gedebatteerd en is deze vervolgens vastgesteld. Een begroting waarin perspectief zit voor Den Ilp, Landsmeer en Purmerland en waarin eerder noodzakelijke bezuinigingen deels weer teruggedraaid konden worden.De begroting is meerjarig sluitend en bekrachtigt de speerpunten zoals ze waren opgesteld in het coalitie-akkoord. Er komt meer geld voor handhaving. Er is een meerjarig duurzaamheidsfonds en ruimte voor 0,5 ambtenaar extra op duurzaamheid. Het afvalbeleid wordt verbeterd en er is geld voor verbeteringen van het openbaar groen.


Om de plannen rondom bouwen te kunnen realiseren komt er een extra ambtenaar voor Ruimtelijke Ordening. Bezuinigingen op subsidies zijn bijna geheel teruggedraaid en er wordt geïnvesteerd in de vervanging van de kunstgrasvelden van de voetbalclubs. Ook de bestrijding van eenzaamheid blijft de volle aandacht houden en hier wordt ook extra geld beschikbaar gesteld voor initiatieven vanuit de samenleving zelf.


De gemeente Landsmeer blijft kwetsbaar als het gaat om invloeden van buitenaf, zoals bijvoorbeeld de coronapandemie en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Mogelijk kan dit ook in 2023 weer impact hebben op de financiën van de gemeente. Voor zover mogelijk zijn de risico’s hieromtrent financieel afgedekt.


Om de kwetsbaarheid van de gemeente te verminderen wordt er blijvende druk gezet op het traject van de Bestuurlijke Toekomst. In 2023 moet er meer duidelijk zijn hoe de omliggende gemeenten aankijken tegen een gezamenlijke toekomst met Landsmeer.

De coalitiepartijen kijken met vertrouwen uit naar volgend jaar. Samen met de andere politieke partijen zetten we ons in voor een (nog) beter Den Ilp, Landsmeer en Purmerland.

61 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page