top of page

In de gemeente en de politiek gebeurt veel, vaak zonder dat u het in de gaten heeft. Hieronder vindt u de laatste nieuwtje over onze partij, de politiek en wat er verder speelt in ons dorp.

  • opdrachten0

Algemene beschouwingen Lokaal Landsmeer

Als Lokaal Landsmeer komen we direct tot de kern of beter tot onze kernen.


Beste Ilpers, Landsmeerders en Purmerlanders!

Wij hopen dat wij het als raad snel weer over de inhoud gaan hebben en over hoe wij samen Den Ilp, Landsmeer en Purmerland beter kunnen maken.

Voor ons ligt de begroting 2023. De uitwerking van het door onze coalitie vastgestelde programma. Wij zien hier op een stevige wijze handen en voeten aan gegeven worden.

De gemeente heeft na jaren van financiële strubbelingen een beter toekomstperspectief voor zich liggen. Een stabiele situatie die wij de komende jaren graag uitgebouwd willen zien. Het verdienvermogen van de gemeente kan én moet beter. Dan hoeven wij namelijk niet telkens de rekening bij de inwoners van onze prachtige gemeente neer te leggen. Daar liggen kansen voor Landsmeer. Out of the box denken is daarbij het credo.Een veilig Landsmeer

Een van onze speerpunten is handhaving. Laat ons nu eens out of the box denken. Waar wij op in zetten zijn bestuurlijke boetes en verbeterde handhaving. Hiervoor is op pagina 28 1.271.000 euro opgenomen in de begroting. Dit schept verwachtingen.

De toeristenbelasting is een voorbeeld waar al jaren verbetering op de inning is beloofd. Op Pagina 85 staat dat we 72.000 euro gaan innen, maar op dit moment halen we dat nog lang niet. Ook dit schept verwachtingen.

Dan is er ook nog het jaarlijks terugkerende probleem van de hardvaarders, waarbij mens en dier in gevaar gebracht wordt. Wij willen een echt effectief systeem om dit structureel aan te pakken, ook dit schept verwachtingen (pag. 26).

Om te voldoen aan deze verwachtingen is en blijft handhaving de belangrijkste schakel. Wij verwachten dan ook dat het college hier stevig op aanstuurt met een duidelijke taak- en doelomschrijving.

Dorpen waarin we veilig zijn en ons ook veilig kunnen voelen, wij roepen daarom het college op om dit te gaan doen!


Wonen

Wij zien kansen om de woningtoewijzing toe te spitsen op de zoekende Landsmeerder. De langste wachtlijst van Nederland is voor ons onacceptabel. In ons coalitieakkoord komt de Landsmeerder weer aan bod! Bij woningbouwprojecten van private partijen komt 100 procent toe met voorrang aan Landsmeerders. Bij verhuur door corporaties gaan we de toewijzing maximaliseren tot waar het kan en mag. Wij zijn blij om te zien dat het coalitieprogramma één op één is vertaald in deze begroting!


Duurzaamheid

Wij zien op alle programma’s een vliegwielfunctie ontstaan op een beter, mooier én duurzamer Den Ilp, Landsmeer en Purmerland. Zowel in financiële zin als in de uitvoering.

Er komt veel op ons af. Wij zijn blij dat ook hier een goede vertaalslag van het coalitieprogramma in de begroting heeft plaats gevonden.


De organisatie

Uitvoering! Dat is onze visie voor de komende 3 jaar. Toezicht, overzicht, aansturing én controle op het ambtelijk apparaat is wat wij verwachten van het college. Daarom vragen wij het college alert te zijn. Te kiezen voor uitvoering en alleen de noodzakelijke beleidsstukken.

Wij verwachten dat “het gemeentehuis de kernen in gaat”, op problemen afstapt, de dialoog zoekt en antwoord geeft op vragen van inwoners.

Het beleid uit te voeren en niet te veel in te voeren. Dat is wat wij van de organisatie en het college vragen.

wij zien in de begroting een ontwikkeling staan van onze organisatie pag. 112, kijk hierbij naar het kunnen en de kwaliteiten van onze mensen en zorg dat de kwaliteiten professioneel in beeld gebracht worden. Hiermee wordt de organisatie geoptimaliseerd, gestimuleerd en in haar kracht gezet, wij verwachten dat u als college zich hiervoor gaat inzetten. Handen op de uitvoering en in het veen.


Tot slot

Willen wij graag een groot dankwoord uiten richting onze ambtelijke organisatie die toch maar even in zo een korte tijd een vertaalslag heeft weten te maken van ons coalitieprogramma naar deze begroting. Wij hebben daarom ook met plezier de tijd genomen om deze begroting tot ons te nemen.

De financiële basis is goed! Dat is bijzonder te noemen in zo een moeilijke tijd waarin veel uitdagingen en problemen op ons pad kwamen en op de loer liggen.

Wij zijn tevreden om te kunnen zien dat de onroerendzaakbelasting gelijk kan blijven en niet omhoog hoeft. Dat is iets waar Lokaal Landsmeer zich al lang hard voor maakt.

Aandacht voor wat de inwoner wil en deze ook horen.

Hierin zullen wij als raad samen moeten werken om het beste voor onze inwoners te doen. Hiertoe roepen wij u, alle partijen ook op! Het is en blijft een aandachtspunt: een bestuur dat betrokken is en daar ook naar handelt. Een bestuur tussen de Ilpers, Landsmeerders en Purmerlanders in. Dat is waar wij voor staan en gaan! Een bestuur dat tot de kernen komt!

111 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

1 Comment


Guest
Nov 24, 2022

We gaan het meemaken deze mooie beloftes ! Veel Succes !

Like
bottom of page