top of page
Joggen

Een sportieve en cultureel bloeiende gemeente.

Een rijk aanbod van sport, culturele voorzieningen en evenementen is een van de kernkwaliteiten van de gemeente.

 

 • Hierin spelen horeca, sportverenigingen, bibliotheken en buurthuizen een belangrijke rol.

 • Het aanbod levert een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling en het vermaak voor jong en oud in onze gemeente.

 • Het is een belangrijk onderdeel van het leven en woonplezier in de gemeente Landsmeer. Dit moeten we koesteren.

 • Sport en cultuur verbindt, inspireert, prikkelt, geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning

Om dit te bereiken, richten wij onze pijlen op:

 • Stimuleren van (buiten) sporten en bewegen.

 • Door te sporten zorgen we voor een gezonden duurzame en weerbare samenleving. Daarnaast wordt er veel plezier beleefd aan het samenzijn.

 • Sporten moet voor iedereen toegankelijk zijn.

 • Samenwerking met scholen, sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen zodat iedere bewoner van jong tot oud kan sporten.

 • Voldoende plekken om buiten te kunnen spelen en sporten.

 • Sport moet toegankelijk zijn en blijven voor ouderen en mensen met een beperking.

 • Het ontwikkelen van een topsporthal bij de entree van Landsmeer (in samenwerking met de gemeente Amsterdam) heeft wat ons betreft prioriteit.

 • Door verhuuropbrengst van te plaatsen tiny vakantiehuisjes bij het zwembad kan het zwembad tegen sluiting worden beschermd.

 • De entree van het gemeentehuis in te richten en roulerend beschikbaar te stellen als expositieruimte voor alle culturele uitingen.                 

 • Als gemeente ruimte bieden voor concerten en kermis, koningsdag, sinterklaasintocht en de sport- en feestweek.

 • Kritisch (blijven) kijken naar de kosten en baten bij het vaststellen van de subsidies.

 • Zoeken naar creativiteit én samenwerken met de verenigingen zijn hierbij de sleutelwoorden.

 • Onderwijs moet van goede kwaliteit zijn.
  Schoolbesturen zijn daarvoor verantwoordelijk, maar de gemeente is gesprekspartner.

 • Wandelroutes met voldoende rustpunten en babbelbankjes, zodat ouderen voldoende kunnen blijven bewegen en tussendoor lekker bij kunnen kletsen.

bottom of page