top of page

Een beter bereikbare gemeente.

 

Het is belangrijk dat de inwoners van de gemeente Landsmeer zich makkelijk kunnen verplaatsen.

 • Hoe men zich ook verplaatst het is fijn om dat zonder al te veel gedoe te doen, dat de doorstroming goed is en je niet in de file staat om het dorp in of uit te komen.

 • Het belangrijk dat de verkeerssituaties veilig zijn voor voetgangers, fietsers, scooter-, snorfiets-, brommer-, motorrijders en automobilisten.

Om dit te bereiken, richten wij onze pijlen op:

 • Het oplossen van de parkeerproblematiek in Purmerland.

 • Verkeersverbetering en -veiligheid op ’t Lint.

 • Snelheid op ’t Lint en met name in Den Ilp en Purmerland.

 • Het afmaken van de kruising aan het Zuideinde.

 • Het aanleggen van een P&R.
  Een P&R waar men kan opstappen op het openbaar vervoer.

 • Een betere en veiligere toegang tot het dorp.

 • Alternatieve mogelijkheden voor in- en uitgaand verkeer.
  De doorstroming op het Lint moet worden verbeterd, want files in het dorp komen te vaak voor.

 • Goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer: goede bus-, metro- en treinverbindingen.

 • Goed openbaar vervoer van deur tot deur, zoals de belbus en de ‘ov-fiets’.

 • Goede inrichting van trottoirs en haltes, zodat ouderen en mensen met een (visuele) beperking zich vrij kunnen bewegen en ook makkelijk in een bus kunnen stappen.

 • De busverbinding naar Den Ilp en Purmerland handhaven en de frequentie minimaal gelijk houden.

 • Vrij liggende fietspaden.

 • Behoud van de veerpont, waarbij we inzetten op het overnemen van de kosten door de vervoerregio en de provincie, omdat de veerpont deel uitmaakt van een belangrijke fietsverbinding.

 • Voor iedere inwoner een parkeerplek in de buurt.
  Een auto is tenslotte vaak geen keuze, maar hoognodig om op werk te komen of te kunnen mantelzorgen.

 • Het verbeteren van parkeervoorzieningen, daarbij denken we aan klimaatadaptieve aanleg door gebruik te maken van waterdoorlatende tegels.

 • Veilige toegang tot de scholen met veilige wandel- en fietsroutes en kiss and ride parkeerplekken.

bottom of page