top of page
Vrije uitloopkoe

Behoud van onze natuur en boeren.

We zijn trots op het agrarisch buitengebied en wonen allemaal graag in een gemeente die groen, schoon en veilig is.

 • De boeren beschermen ons landschap en zijn al tijden dé experts op dit gebied.

 • Natuur is belangrijk en verdient bescherming. We genieten allemaal van de natuur om ons heen en onze achtertuin ’t Twiske, waar het ook voor dieren fijn vertoeven moet zijn.

 • Alles in een juiste balans tussen wonen, ondernemen en recreatie.

 • Wij zijn trots op onze boeren! Wij willen geen land onder water, geen windmolens en geen zonneparken op land.”

Om dit te bereiken, richten wij onze pijlen op:

 • Een realistisch duurzaam beleid.
  We doen wat moet en als het kan dan doen we een stap extra.

 • Geen windmolens en geen zonneparken op Landsmeers grondgebied, maar wel zon op (gemeente)daken en op de geluidswal aan de A10.

 • Geen milieuzone.

 • Wij geven boeren de ruimte voor moderne, alternatieve manieren van (agrarisch) ondernemen.
  Als boeren hun grond voor meerdere doeleinden mogen gebruiken, zoals voor vernieuwend agrarisch gebruik, natuurbeheer, recreatie of andere bedrijvigheid dan leveren ze een bijdrage aan behoud van onze groene omgeving en aan de (lokale) economie.

 • Wij geven boeren ruimte om te innoveren.

 • Als boeren mogen innoveren dan heeft hun onderneming minder nadelen voor de natuur en het milieu.

 • We beschermen onze flora en fauna.

 • Actief waterbeheer (grondwater).

 • Wij willen geen land onder water (laten) zetten en het waterpeil mag niet omhoog.

 • Wij willen wel water voor water.

 • Actief beheer en van de waterwegen en waterplanten (De Breek en het Ilperveld).

 • Overlast van ganzen en rivierkreeften aanpakken.

 • Het aantal (losloop) uitlaatplekken uitbreiden.

 • Verduurzaming moet betaalbaar blijven voor gewone gezinnen en ondernemers.

 • Geen dwang, maar stimulans.

 • Het maken van een verduurzamingsplan van woningen en bouwprojecten per wijk. Samen met bewoners en gebouweigenaren kijken we naar de beste oplossing. De totale woonlasten mogen hierbij niet stijgen.

 • Het bieden van een betaalbaar alternatief (zoals slimme energienetwerken) aan bewoners, voordat een wijk overgaat op een andere energievoorziening dan gas.

 • Geen promotie door de gemeente van commerciële partijen, zoals duurzaam bouwloket, maar wel het bieden van een breed ‘palet aan leveranciers’.

 • Stimuleren van privé initiatieven (incl. ‘groene daken’) en creatief zijn in het zoeken naar mogelijkheden.

 • Inwoners die een bijdrage leveren aan het onderhoud van het groen in de straat, maar ook aan het schoonhouden van de eigen tuin.

 • Inwoners kunnen afval zo goedkoop als mogelijk kwijt.

 • Het scheiden van regenwater van huishoudelijk afvalwater bij het aanleggen van een nieuw rioolstelsel.

 • Het opslaan van regenwater (voor droge tijden).

 • De afvalstoffen- en rioolheffing mogen niet duurder zijn dan nodig.

bottom of page