top of page
Brandweerman

Een gemeente waar we veilig zijn en ons veilig voelen.

 

 

Lokaal Landsmeer wil balans tussen veiligheid en vrijheid.

 • Wij vinden het belangrijk dat je in onze gemeente veilig over straat kunt lopen of fietsen, hoe laat het ook is, ongeacht waar je bent of wie je bent.

 • Onze kernen moeten niet alleen veilig zijn, je moet je er ook veilig voelen!

 • Samenwerken aan veiligheid in de kernen.

Om dit te bereiken, richten wij onze pijlen op:

 • V(erkeersv)eiligheid op ’t Lint.

 • Het door de gemeente zelf laten opleggen en innen van boetes van verkeersovertredingen. De opbrengst vervolgens ten goede laten komen aan de gemeentekas en gebruiken voor bevordering van de veiligheid op ’t Lint.

 • Het oprichten van een buurtpreventie vereniging.

 • Het aantal “Whatsapp buurtgroepen” voldoende groot maken, zodat de hele gemeente is gedekt.

 • Politie, brandweer en ambulances 24 uur per dag beschikbaar.
  De hulpdiensten zijn op tijd als je ze nodig hebt, waarbij het niet uitmaakt vanuit welke gemeente de hulp komt. Ook overige hulpdiensten zijn goed bereikbaar en benaderbaar.

 • Meer blauw op straat: meer zichtbare en benaderbare BOA’s, politie en brandweer.

 • Boetes die worden uitgeschreven door BOA’s vloeien terug naar de gemeentekas en worden gebruikt om de gemeente veiliger te maken.

 • Aangifte doen kan op het bureau, via internet of telefoon of via de wijkagent.

 • Samenwerking met de politie en de inwoners.

 • Voorkomen van overlast door jongeren.

 • Inzet van jongerenwerkers, die de jongeren die overlast veroorzaken kennen.

 • Intensieve samenwerking met de politie en welzijnsorganisaties.

 • Meer handhaving.

  • Overlast (vuurwerk) aanpakken.

  • Speciale aandacht voor het Sportpark, de Kanaaldijk en de Polderweg.

  • Aanpakken vernielingen en overlast zwerfvuil, vuilnis rondom afvalcontainers en graffiti. De kosten worden verhaald op de veroorzaker.

 • Voorkomen van crimineel gedrag als het kan, ingrijpen als het moet.

 • Aanpakken criminaliteit en inzetten op het voorkomen van herhaling.

 • Ondermijning en (drugs)criminaliteit tegengaan.

 • Handhavingsverzoeken anoniem mogelijk maken.

 • Voorlichting aan de inwoners van de gemeente: Het aantal woninginbraken, babbeltrucs, Whatsapp fraude of phishing verlagen.

 • Goed begaanbare trottoirs, zodat ook ouderen, visueel beperkte en mindervalide mensen zich vrij kunnen bewegen.

 • Goede openbare verlichting.

 • Het vergroten van de saamhorigheid (sociale controle en zorg).

bottom of page