top of page
Team vergadering

Regie op het dorp, met sterke dorpsraden.

Lokaal Landsmeer wil nog altijd bestuurlijk fuseren met haar gelijkgestemde, vergelijkbare, groen landelijke buren.

  • Het onze wens om mee te kunnen blijven besturen door het oprichten van een dorpsraad, welke bestaat uit afgevaardigden vanuit de drie kernen: Den Ilp, Landsmeer en Purmerland.

 

Ondanks het feit dat de gemeenteraad al jaren bezig is met de bestuurlijke toekomst en er al jaren wordt samengewerkt in de regio blijft het gewenste resultaat tot nu toe uit, maar aangezien de buurgemeenten ook financiële druk ervaren en met dezelfde opgaven te maken hebben

 

  • Lokaal Landsmeer hoopt op een doorbraak en blijft inzetten op constructief overleg met deze gemeenten.

Om dit te bereiken, richten wij onze pijlen op:

  • Behoud van onze identiteit en de waarden van al de kernen die er onderdeel van uitmaken.

  • Een geloofwaardig, daadkrachtig en benaderbaar bestuur.

  • Een ambtelijke organisatie met voldoende capaciteit, menskracht om lokale ambities op te pakken.

  • Een organisatie die op zijn taken is toegerust en waar mensen graag werken.

  • Een invloedrijke gesprekspartner in de regio en de provincie.

  • Goede dienstverlening van de gemeente aan de inwoners.

  • Maximaal invloed op onze eigen leefomgeving.

bottom of page