top of page

Lokaal Landsmeer komt tot de Kern(en)!

Beste inwoners van Den Ilp, Landsmeer en Purmerland!

 

Lokaal Landsmeer is een jonge, lokale partij welke ambitie en creativiteit koppelt aan bestuurlijke ervaring.

 

Wij staan voor de belangen van de inwoners van Den Ilp, Landsmeer en Purmerland en hebben aandacht voor de jeugd, ouderen, alleenstaanden, ouders, verzorgers, gezinnen, stichtingen, verenigingen en ondernemers.

 

Wij doen dat door ons in de gemeenteraad sterk te profileren met raads- en commissieleden die graag naar u luisteren, het open gesprek met u aangaan, ervaringen uitwisselen, oplossingen bedenken én op veel kennis, kunde, ervaring en overtuiging kunnen bogen.

 

We staan als gemeente Landsmeer voor grote uitdagingen! We benoemen er hier slechts een paar:

 • De woningcrisis is groter dan ooit en bouwen biedt daarvoor een oplossing, maar hoe realiseer je dat in een gemeente waar het vaak jaren duurt voor er ‘een paal de grond ingaat’ en lokale starters geen voorrang krijgen?

 • De laatste jaren staan we steeds vaker in de file als we het dorp in of uit willen rijden. Hoe zorgen we ervoor dat het dorp bereikbaar blijft en veilig over ‘t Lint kunnen blijven fietsen? 

 • Hoe voorkomen we dat het aantal meldingen van overlast stijgt en we veilig zijn en ons veilig voelen in een gemeente die financieel onder druk staat en waar de begroting met kunst en vliegwerk voor 2022 sluitend is gemaakt. 

 • Een begroting waarvan een groot deel wordt gebruikt voor de sociaal domein voorzieningen, waarbij we alleen invloed uit kunnen oefenen op de zogenaamde ‘niet open einde regelingen’.

 • Hoe houden we de regie op ons dorp? Zowel nu als na een fusie? Hoe zorgen we ervoor dat de provincie Noord-Holland de status van Bijzonder Provinciaal Landschap van een aantal gebieden afhaalt, dat Amsterdam geen windmolens plaatst op onze erfgrens en ons land onder water zet? En dat onze boeren (en ook de andere ondernemers in de gemeente) ruimte krijgen om te kunnen blijven ondernemen? 

 • Hoe zorgen we er voor dat de gemeente toegankelijk blijft en we kunnen blijven genieten van al het groen en blauw om ons heen? En van het rijke aanbod van sport, culturele voorzieningen en evenementen waar we allemaal zo van genieten?

 

Onze antwoorden op deze uitdagingen hebben we ondergebracht in 10 speerpunten:

 1. Bouwen & wonen voor lokale starters, gezinnen en senioren

 2. Een gemeente waar we veilig zijn en ons veilig voelen.

 3. Een beter bereikbare gemeente.

 4. Een financieel stabiele gemeente.

 5. Behoud van onze natuur en boeren.

 6. Regie op het dorp, met sterke dorpsraden.

 7. Een ondernemende gemeente.

 8. Een toegankelijke gemeente.

 9. Een gemeente die (ont)zorgt!

 10. Een sportieve en cultureel bloeiende gemeente.

 

We hebben uiteraard ook goed nagedacht over de financiële haalbaarheid van ons verkiezingsprogramma. Naast nieuwe initiatieven die geld kosten treft u dan ook diverse ideeën aan waarmee we het verdienvermogen van de gemeente kunnen vergroten en de balans terug kunnen brengen tussen de structurele baten en lasten.

 

Denkt u ook dat de gemeente wel wat lokale daad- en slagkracht kan gebruiken? en wilt u daaraan meehelpen, neem dan contact met ons op!

 

bottom of page